Viimased
kommentaarid

4.0

Kirjutatud 19:08 13/11/2020
Avaldatud 22:56 13/11/2020
Vaadatud 101 korda
Ei meeldi?
Viime läbi küsitluse, kuidas olete rahul Pihid.net-i muutumisega seksuaalvähemuste portaaliks. Kuidas olete rahul, et homosid on nii pihtijate, kommenteerijate kui ka auväärt jutuka liikmete seas järjest rohkem.
Pane näpp püsti, kui oled rahul ja näpp alla kui pole. Kommentaaridesse lisa aga oma mõtteid!
Mitte ühtegi kommentaari veel.
Nimi*
Vastus*